ο κόσμος της μοτοσυκλέτας για εμάς
είναι ένα προσωπικό και ασίγαστο πάθος

η περιπέτεια ρέει στο αίμα μας

Παντός καιρού, εδάφους και συνθηκών